80 let zdravstvenega doma Kamnik

Zdravstveno varstvo otrok in žensk

Služba za zdravstveno varstvo otrok in žensk, skrbi za zdravje in zdravljenje žensk ter otrok od rojstva, do dopolnjenega 19 leta starosti.

Vodja službe: Slavko Novak, dr. med., spec. ped.
Telefon: 01/8318-631