80 let zdravstvenega doma Kamnik

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Zdravstveni dom Kamnik izvaja projekt 1 “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih” Ministrstva za zdravje.  Projekt poteka v času od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.

  


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada:
www.eu-skladi.si

Za razvoj kronični nenalezljivih bolezni je glavni razlog nezdrav življenjski slog. V Centru za krepitev zdravja izvajamo program skupinskih zdravstveno vzgojnih in psiho edukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. Naš namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Udeležencem pomagamo pridobiti znanja, oblikovati stališča, osvojiti veščine in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in krepitev duševnega zdravja ter jih podpiramo pri sprejemanju z zdravjem povezanih tveganih vedenj in pri opolnomočenju kroničnih bolnikov za samooskrbo.

Koordinator del v Centru za krepitev zdravja:

Vesna Vidmar, dipl. m. s.

Tel.: (01) 831 87 25, 051 682 805
E-mail: vesna.vidmar@zdkamnik.si   

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00 ure

Vodja projekta: Milena Osolnik, dipl. m.s., mag. zdr. nege                          

Izvajalci programa za krepitev zdravja;

 • doc. dr. Tina Bregant, dr. med., spec. ped., spec. fiz. in rehab. med.
 • Jana Jereb, mag. psih.
 • Katja Jelovčan, dipl. fiziot.                                                
 • Sonja Ulčar Ivančič, dipl. fiziot.
 • Miha Rojc, dipl. kin.
 • Renata Žibert, dipl. m. s.
 • Petra Pavlič, mag. zdr. nege
 • Mila Terčelj, mag.dietet.

Če se želite vključiti v katerokoli delavnico ali individualno svetovanje se obrnite na vašega osebnega zdravnika, referenčno sestro ali v Center za krepitev zdravja po telefonu, osebno lahko tudi po elektronski pošti.

Vse naše delavnice so brezplačne. Za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Povezava na vsebino projekta

http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu

Povezava do NIJZ, kjer so razširjeni opisi vseh preventivnih programov:

http://www.nijz.si/sl/opis-delavnic-in-svetovanj-za-zdravje

Povezava program SVIT:

http://www.program-svit.si/sl/o-programu-svit/o-programu-svit

Povezava program DORA in ZORA:

https://zora.onko-i.si/;

https://dora.onko-i.si/

 

Poleg ambulantnih dejavnosti ZD Kamnik, v skladu s Splošnim dogovorom in Prilogo ZD ZAS II/a (Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni),  izvaja tudi naslednje programe:

 

Zdravstvena vzgoja za predšolske otroke

Odgovorna oseba: Jožica Šek, viš. med. ses.
Telefon: 01/8318-683,
Elektronski naslov: jozica.sek@zdkamnik.si
NAROČANJE ZA POSVETOVALNICO
Ponedeljek in sreda: 11.00 - 12.00


Zdravstvena vzgoja za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta

Odgovorna oseba: Milena Cerar, dipl. m. s.
Telefon: 01/8318-635,
Elektronski naslov: milena.cerar@zdkamnik.si
 

Zobozdravstvena vzgoja

Odgovorna oseba: Aleksandra Kešpert, ZT

Telefon: 01/8318-648
Elektronski naslov: sandra.kespert@zdkamnik.si

 

Zdravstvena vzgoja za odrasle, vključno s šolo za starše (materinsko šolo)

Odgovorne osebe:
Simona Krumpestar, dipl. bab.
Telefon: 01/8318-708
Elektronski naslov: ginekologija@zdkamnik.si
 

Anita Virijant, dipl. m. s.  in Vesna Lesjak, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag.
Telefon: 01/8318-668 ali 01/8318-692,
Elektronski naslov: patronaza@zdkamnik.si

Šola za starše se začne vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu, ob 18.00 uri. Ponovna srečanja bodo:

 • 4. 2. 2019
 • 4. 3. 2019
 • 1. 4. 2019
 • 6. 5. 2019
 • 3. 6. 2019
 • v mesecih julij in avgust šole za starše NI.

Šola je brezplačna in brez predhodnega naročanja. Priporočamo, da šolo za starše obiščete po dopolnjenem 30. tednu nosečnosti. Šola za starše ni obvezna kot pogoj prisotnosti partnerja pri porodu, je pa zelo  priporočljiva, ker je dober vir informacij tako za nosečnico / porodnico, kot za partnerja. Poleg babice in patronažne medicinske sestre sodeljujejo še zobozdravnica, pediatra, psihologinja in fizioterapevtka.

Obsega naslednja predavanja:

1. porod (priprava na odhod v porodnišnico, prva, druga in tretja porodna doba ter bivanje v porodnišnici),
2. poporodno obdobje in kontracepcija,
3. nega I (umivanje in previjanje novorojenčka),
4. nega II (kopanje novorojenčka),
5. dojenje ter prehrana matere in dojenčka,
6. predavanje zobozdravnika,
7. predavanje pediatra,
8. predavanje psihologinje,
9. predavanje fizioterapevtke.

V primeru vprašanj in nejasnosti se obrnite na zgoraj navedene odgovorne osebe.