80 let zdravstvenega doma Kamnik

Program za krepitev zdravja

Kaj je Program za krepitev zdravja in kaj je njegov namen?

Program za krepitev zdravja nudi strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Komu je Program za krepitev zdravja namenjen?

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje:

  • s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi,
  • s prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih bolezni in
  • s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Kaj obsega program za krepitev zdravja?

  • 17 vrst skupinskih delavnic in individualnih svetovanj;
  • presejanje za funkcijske manjzmožnosti za vse osebe, starejše od 65 let in
  • pogovorne ure, ki so namenjene za krajše individualne posvete s strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem.

Če je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja brezplačna.

Zaposleni

Vodja centra za krepitev zdravja

Izvajalci programa svetovanja za zdravje

Prehrana

  • Mila Terčelj, uni. dipl. inž. živil. tehnologije, mag. dietetike; telefon 01 83 18 722, e-pošta: mila.tercelj@zdkamnik.si

Gibanje

Duševno zdravje