80 let zdravstvenega doma Kamnik

Temeljne obravnave za krepitev zdravja

Delavnice s področja temeljne obravnave za krepitev zdravja so namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni, motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja.

Delavnice: