Zdravstvena vzgoja

Poleg ambulantnih dejavnosti ZD Kamnik, v skladu s Splošnim dogovorom in Prilogo ZD ZAS II/a (Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni),  izvaja tudi naslednje programe:


Zdravstvena vzgoja za predšolske otroke

Odgovorna oseba: Jožica Šek, viš. med. ses.
Telefon: 01/8318-683,
Elektronski naslov: jozica.sek@zdkamnik.si
NAROČANJE ZA POSVETOVALNICO
Ponedeljek in sreda: 11.00 - 12.00


Zdravstvena vzgoja za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta

Odgovorna oseba: Milena Cerar, dipl. m. s.
Telefon: 01/8318-635,
Elektronski naslov: milena.cerar@zdkamnik.si
 

Zdravstvena vzgoja za odrasle, vključno s šolo za starše (materinsko šolo)

Odgovorne osebe:
Simona Krumpestar, dipl. bab.
Telefon: 01/8318-708
Elektronski naslov: ginekologija@zdkamnik.si
Romana Poljanšek, viš. med. ses.  in
Alojzija Lipovšek, dipl. m. s.
Telefon: 01/8318-668 ali 01/8318-692,
Elektronski naslov: patronaza@zdkamnik.si

Šola za starše se začne vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu, ob 18.00 uri. Ponovna srečanja bodo:

  • 29. 1. 2018
  • 26. 2. 2018
  • 26. 3. 2018
  • 7. 5. 2018
  • 4. 6. 2018

 V JULIJU IN AVGUSTU NI ŠOLE ZA STARŠE

Šola je brezplačna in brez predhodnega naročanja. Priporočamo, da šolo za starše obiščete po dopolnjenem 30. tednu nosečnosti. Šola za starše ni obvezna kot pogoj prisotnosti partnerja pri porodu, je pa zelo  priporočljiva, ker je dober vir informacij tako za nosečnico / porodnico, kot za partnerja. Poleg babice in patronažne medicinske sestre sodeljujejo še zobozdravnica, pediatra, psihologinja in fizioterapevtka.

Obsega naslednja predavanja:

1. porod (priprava na odhod v porodnišnico, prva, druga in tretja porodna doba ter bivanje v porodnišnici),
2. poporodno obdobje in kontracepcija,
3. nega I (umivanje in previjanje novorojenčka),
4. nega II (kopanje novorojenčka),
5. dojenje ter prehrana matere in dojenčka,
6. predavanje zobozdravnika,
7. predavanje pediatra,
8. predavanje psihologinje,
9. predavanje fizioterapevtke.

V primeru vprašanj in nejasnosti se obrnite na zgoraj navedene odgovorne osebe.
 

Zdravstvenovzgojne delavnice za odraslo populacijo - CINDI

V ZD Kamnik imamo brezplačne CINDI delavnice, katerih osnovni namen je izobraževati, ozaveščati in svetovati v zvezi z zdravim načinom življenja ter se vključevati v aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad. S tem skušamo čim bolj zmanjšati obolevnost in umrljivost zaradi kronično nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak, kronične bolezni dihal, poškodbe, sladkorna bolezen, depresivna stanja. Na vse to lahko vplivamo z zdravim načinom življenja, saj s tem zmanjšamo možnosti za nastanek dejavnikov tveganja ki lahko povzročijo kronično nenalezljive bolezni. Med dejavnike tveganja prištevamo zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor, čezmerno telesno težo, nezadostna telesna aktivnost, tvegano pitje alkoholnih pijač, kajenje in duševni stres.

Na voljo so vam CINDI delavnice:

Promocije zdravja in preprečevanja dejavnikov tveganja (2 srečanji)

• Zdrave prehrane (5 srečanj)

• Zdravega hujšanja (16 srečanj)

• Gibanja (12 srečanj)

• Odvajanja od kajenja (6 srečanj)

• Testa hoje na dva kilometra (2xletno)

• Podpora pri spoprijemanju z depresijo, (5 srečanja)

• Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, (5 srečanja)

• Spoprijemane s stresom, (5 srečanja)

• Tehnike sproščanja, (1 srečanje)

s katerimi vam ponujamo možnost, da si tudi vi ustvarite zdravo ter kvalitetno življenje. Z obiskovanjem naših delavnic imate možnost, da spoznate nov krog prijateljev in znancev, ki skupaj z vami stopajo po poti k izboljšanju in ohranjanju zdravja ter k boljši kvaliteti življenja.

Informacije o delavnicah lahko dobite pri vašem osebnem zdravniku,referenčni sestri ali na tel.: 01/8318-722 ali na elektronskem naslovu : veronika.budna@zdkamnik.si.

Odgovorna oseba: Veronika Budna, dipl. m. s.
Telefon: 01/8318-722,
Elektronski naslov: veronika.budna@zdkamnik.si
Facebook stran: https://www.facebook.com/zvckamnik/

Zobozdravstvena vzgoja

Odgovorna oseba: Aleksandra Kešpert, ZT

Telefon: 01/8318-648
Elektronski naslov: sandra.kespert@zdkamnik.si