Preventiva in sistematika za otroke

Mojca Mohar, mag. zdr. nege.

Preventivni pregledi, cepljenje šolarjev in zdravstvena vzgoja šolskih otrok ob sistematskih pregledih in srednji šoli.
Elektronski naslov:  mojca.mohar@zdkamnik.si

Jožica Šek, viš. med. ses. s spec. znanji

Posvetovalnica in sistematski pregledi predšolskih otrok
Telefon: 01/8318-683 (ponedeljek in sreda od 11.00 do 12.00)
Elektronski naslov: jozica.sek@zdkamnik.si

Petra Trdin Ribič, dipl. m. s.

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov v vzgojnovarstvenih organizacijah, osnovnih in srednji šoli ter Ustanovah za otroke s posebnimi potrebami.
Telefon: 01/8318-635 (ponedeljek - četrtek: od 13.00 do 14.00)
Elektronski naslov:  petra.t.ribic@zdkamnik.si