Druge dejavnosti

Patronažna zdravstvena nega

Odgovoren za službo: Roman Dacar, dipl. zn.
Telefon: 01/8318-668 ali 01/8318-692
Elektronski naslov: patronaza@zdkamnik.si
Uradne ure: Ponedeljek - Petek: 7:00 - 8:30

Fizioterapija

Odgovorna za službo: Urša Pramenko, dipl. fiziot.
Telefon: 01/8318-672

Elektronski naslov: fizioterapija@zdkamnik.si

Reševalni prevozi

Odgovoren za službo: Matic Levinger, dipl. zn.

Telefon: 01/8318-654
Elektronski naslov: matic.levinger@zdkamnik.si

Medicinski laboratorij

Odgovoren za službo: Tomaž Vargazon, univ. dipl. biok., spec. med. biokem.
Telefon: 01/8318-666
Elektronski naslov: tomaz.vargazon@zdkamnik.si