Specialistična dejavnost

Vodja službe: Judita Trunk, dr. med., spec. druž. med.