Testiranje za COVID-19

V skladu z usmeritvami MZ in NIJZ ukrepi izolacije niso več potrebni, zato brise za namen izolacije ne izvajamo več. 

V kolikor potrebujete bris zaradi bolezni ali potovanja, se obrnite na izbranega osebnega zdravnika.