Predstavitev zavoda

Ime zavoda: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Sedež zavoda: Novi trg 26, 1241 Kamnik
Telefon: 01/8318-600
Fax: 01/8318-699
Matična številka: 5056853000
Transakcijski račun: 0110-06000057738
ID številka za DDV: SI15049736
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5015031049
Glavna dejavnost zavoda: 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod

Zavod je vpisan pod vložno številko 11258700 pri Okrožnem sodišču Ljubljana, Sektorska pripadnost:(SKIS) je S.13133 (Druge enote lokalne ravni države).