Prvi posredovalci

 

V primerih, ko je oseba zaradi bolezni ali poškodbe življenjsko  ogrožena, je pomembno hitro in učinkovito ukrepanje najbližjih. Čas posredovanja Enote nujne medicinske pomoči Kamnik je lahko zaradi oddaljenosti od življenjsko ogroženega bolnika predolg, kar je za bolnika lahko usodno.

 

Na preživetje bolnika s srčnim zastojem vpliva čas od nastanka srčnega zastoja do začetka temeljnih postopkov oživljanja in čas od nastanka srčnega zastoja do prve defibrilacije z avtomatskim defibrilatorjem (AED). Čim krajša sta ta dva časa, večja je verjetnost, da bo bolnik preživel. Lokacije AED so objavljene spletni strani Občine Kamnik.

 

Če želimo, da bo preživelo več ljudi, ki se jim nepričakovano zaustavi srce, moramo skrajšati čas od nastanka  srčnega zastoja do začetka nudenja prve pomoči. Ta čas lahko skrajšamo tako, da taki osebi pomagajo usposobljeni posamezniki. Kot nosilci sistema prvih posredovalcev v občini Kamnik so gasilci, saj želijo pomagati, so dobro organizirani ter ustrezno opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij tako, da  je njihov dostopni čas do bolnika zelo kratek.

 

V ta namen smo v ZD Kamnik leta 2019 pričeli z usposabljanjem prvih posredovalcev. Do sedaj smo uspešno usposobili številne člane prostovoljnjih gasilskih društev:

 

  • PGD Gozd
  • PGD Kamniška bistrica
  • PGD Motnik
  • PGD Sela
  • PGD Srednja vas
  • PGD Šmartno v tuhinju
  • PGD Špitalič
  • PGD Zgornju Tuhinj
  • PGD Tunjice

Prve posredovalce v primeru zastoja srca, hude krvavitve ali zapore dihalne poti lahko aktivira zdravnik službe NMP oziroma dispečer!