Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 26.5.2009 od strani 5523-5527 in Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 21.7.2009 na strani 7926 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 8.10.2012 na strani 7609.