Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Zdravstveni dom Kamnik

Ta dokument opisuje pogoje uporabe spletne strani javnega zavoda zdravstveni dom dr. Julija Polca (v nadaljevanju "spletna stran"), ki je v lasti javnega zavoda zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (v nadaljevanju ZD Kamnik).

Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji uporabe, za katere si pridržujemo pravico do spremembe. ZD Kamnik si pridržuje tudi pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in izbris kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so za vas zavezujoče, zato priporočamo, da v primeru uporabe spletne strani spremembe spremljate. Z uporabo te strani ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. V primeru, da se ne strinjate z njimi, uporabo strani odsvetujemo.

Na spletni strani lahko pregledujete vsebine javnega značaja, ki se tičejo ZD Kamnik

Dovoljeno je, da na našo spletno stran naredite link. Na drugih spletnih mestih je brez dovoljenja zavoda ZD Kamnik prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip zavoda in grafiko s spletne strani.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani so informativne narave. ZD Kamnik se bo trudil za optimalno delovanje spletne strani, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo.

Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost. Niti ZD Kamnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. ZD Kamnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. ZD Kamnik ne more biti odgovorna za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

ZD Kamnik se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar tega ne zagotavlja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti iz naslova njihove pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej spletni strani, lahko naložite z mreže za vašo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. ZD Kamnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s to spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost ZD Kamnik za vse primere izključena.

Uporaba piškotkov

Spletne strani ZD Kamnik uporabljajo piškotke. Več o uporabi piškotkov >>