Javna naročila

Datum Naziv
16.09.2020 Dobava pogonskega goriva
26.02.2020 Dobava materiala za zobne ordinacije
28.10.2019 Oskrba z zobnim potrošnim materialom
30.12.2019 Oskrba z zdravili
23.12.2019 Storitve vzdrževanja vozil
15.06.2019 Izvajanje sanitetnih prevozov in nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem
22.01.2019 Nakup ultrazvočnega aparata
27.12.2018 Laboratorijski reagenti in potrošni material
19.10.2018 Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
17.09.2018 Dobava pogonskega goriva za službena vozila ZD Kamnik, popravek javnega naročila
23.03.2018 Dobava pogonskega goriva za službena vozila
31.01.2018 Oskrba z zdravili
17.01.2018 Vzdrževanje vozil
08.01.2018 Oskrba z zobnim potrošnim materialom
06.06.2017 Nakup ultrazvočnega aparata
22.11.2016 Dobava originalnih reagentov vezanih na hematološki analizator Sysmex
03.10.2016 Oskrba z medicinsko potrošnimi materiali
14.09.2016 Nabava diagnostičnega ultrazvočnega aparata
06.06.2016 Izgradnja parkirišča z opornimi zidovi in nadstrešnico
11.05.2016 Naročilo male vrednosti za nakup reševalnega vozila
31.03.2016 Naročilo velike vrednosti za nenujne reš. prevoze s spremstvom – odprti postopek z objavo v EU
31.03.2016 Naročilo velike vrednosti za sanitetne prevoze – odprti postopek z objavo v EU
31.03.2016 Izgradnja parkirišča z opornimi zidovi in nadstrešnico na severni strani ZD Kamnik
18.11.2015 Storitve rešilnih avtomobilov
12.10.2015 Zobozdravniško potrošno blago
08.10.2015 Storitve rešilnih avtomobilov
10.07.2015 Zobozdravniško potrošno blago
16.04.2015 Sanitetni prevozi dializnih in drugih pacientov
02.02.2015 Nabava analizatorja za biokemijske preiskave
17.10.2014 Nabava originalnih reganetov vezanih na aparat proizvajalca Randox
15.07.2014 Nabava sanitetnega, medicinsko potrošnega in laboratorijskega materiala
08.04.2014 Nabava strežnikov
19.05.2014 Zobozdravniško potrošno blag
15.01.2013 Zobozdravniško potrošno blago