Javna naročila

Datum Naziv
18.04.2024 Oskrba z medicinsko potrošnim in laboratorijskim materialom
17.04.2024 Prodaja rabljene opreme
18.03.2024 Prodaja rabljene opreme
08.03.2024 Oskrba z zdravili
13.02.2024 Nakup reševalnega vozila – NRV tip B
10.01.2024 VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
27.12.2023 SAMOPLAČNIŠKE ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE USTNE HIGIJENE
25.10.2023 Prodaja rabljene opreme
05.09.2023 Prodaja rabljene opreme
19.04.2023 Prodaja rabljene opreme
22.03.2023 Prodaja rabljene opreme
21.03.2023 DOBAVA LABORATORIJSKIH REAGENTOV IN TESTOV TER ROKAVIC
16.03.2023 Sanitetni in nenujni reševalni prevozi
08.03.2023 Prodaja rabljene opreme
10.02.2023 Oskrba z medicinsko potrošnim in laboratorijskim materialom
16.11.2022 Prodaja rabljene opreme
07.11.2022 Prodaja rabljene opreme
30.09.2022 Dobava pogonskega goriva za službena vozila ZD Kamnik
16.08.2022 Ureditev prostorov nad garažami za potrebe reševalne postaje
16.08.2022 Nakup dveh hematoloških analizatorjev in mešalcev krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjam za obdobje štirih (4) let
20.04.2022 Javno zbiranje ponudb za prodajo osebnega vozila Clio
07.04.2022 JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO OSEBNEGA VOZILA
14.02.2022 Prodaja rabljene opreme
03.02.2022 Prodaja rabljene opreme
18.11.2021 Licitacija rabljene opreme
03.11.2021 Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega reševalnega vozila
21.07.2021 Licitacija rabljene opreme
24.05.2021 Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega reševalnega vozila - drugič
11.05.2021 Izvajanje sanitetnih in nenujnih prevozov
29.04.2021 Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega reševalnega vozila
15.10.2020 Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
28.09.2020 Povezava osrednjega in severnega trakta ZD Kamnik
25.01.2021 Nakup panoramskega zobnega rentgenskega aparata
28.01.2021 Testnil listici in kontrole
12.01.2021 Laboratorijski reagenti in potrošni material
16.09.2020 Dobava pogonskega goriva
26.02.2020 Dobava materiala za zobne ordinacije
28.10.2019 Oskrba z zobnim potrošnim materialom
30.12.2019 Oskrba z zdravili
23.12.2019 Storitve vzdrževanja vozil
15.06.2019 Izvajanje sanitetnih prevozov in nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem
22.01.2019 Nakup ultrazvočnega aparata
27.12.2018 Laboratorijski reagenti in potrošni material
19.10.2018 Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
17.09.2018 Dobava pogonskega goriva za službena vozila ZD Kamnik, popravek javnega naročila
23.03.2018 Dobava pogonskega goriva za službena vozila
31.01.2018 Oskrba z zdravili
17.01.2018 Vzdrževanje vozil
08.01.2018 Oskrba z zobnim potrošnim materialom
06.06.2017 Nakup ultrazvočnega aparata
22.11.2016 Dobava originalnih reagentov vezanih na hematološki analizator Sysmex
03.10.2016 Oskrba z medicinsko potrošnimi materiali
14.09.2016 Nabava diagnostičnega ultrazvočnega aparata
06.06.2016 Izgradnja parkirišča z opornimi zidovi in nadstrešnico
11.05.2016 Naročilo male vrednosti za nakup reševalnega vozila
31.03.2016 Naročilo velike vrednosti za nenujne reš. prevoze s spremstvom – odprti postopek z objavo v EU
31.03.2016 Naročilo velike vrednosti za sanitetne prevoze – odprti postopek z objavo v EU
31.03.2016 Izgradnja parkirišča z opornimi zidovi in nadstrešnico na severni strani ZD Kamnik
18.11.2015 Storitve rešilnih avtomobilov
12.10.2015 Zobozdravniško potrošno blago
08.10.2015 Storitve rešilnih avtomobilov
10.07.2015 Zobozdravniško potrošno blago
16.04.2015 Sanitetni prevozi dializnih in drugih pacientov
02.02.2015 Nabava analizatorja za biokemijske preiskave
17.10.2014 Nabava originalnih reganetov vezanih na aparat proizvajalca Randox
15.07.2014 Nabava sanitetnega, medicinsko potrošnega in laboratorijskega materiala
08.04.2014 Nabava strežnikov
19.05.2014 Zobozdravniško potrošno blag
15.01.2013 Zobozdravniško potrošno blago