Pozor

POMEMBNO OBVESTILO

ZD KAMNIK JE PONOVNO ODPRT

 

SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA: Naročila receptov, napotnic, bolniških...TUKAJ in na telefon 01 8318 628 ali 01 8318 626. Občane prosimo za strpnost in potrpežljivost, saj je administrativnega dela ogromno.

URGENCA: telefonska triaža in nenujni posveti po telefonu na 01 8318 715: klice odgovarja zdravnik. Vsa urgentna stanja tel. 112

KoronaMOBI za sume okužb s koronavirusom 051 642 922 od 7.00 do 19.00 Klice sprejema zdravnik.

BRISI ZA COVID 19: Bolnike, ki potrebujejo bris, naroča osebje KoronaMobi-ja na vstopno točko, ki je v Koronatejnerju pred ZD Kamnik. Brise izvajajo po protokolu oziroma navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje

NENUJNE PREGLEDE ODRASLIH IN OTROK: Za nenujne preglede otrok obvezna najava na  01 8318 631

GINEKOLOGIJA: ginekologija izvaja administrativno delo; Podrobne informacije >>

ZOBOZDRAVSTVO: Izvaja triažo pacientov po telefonu za vstopno točko v Ljubljani in telefonske posvete ob nujnih stanjih: telefona: 01 8318 640 odrasli in 01 8318 643 otroci. Za vikende je potrebno klicati neposredno v triažno ambulanto v Ljubljani na telefonsko številko  01 3009 668 (8.00-18.00)

PATRONAŽA: organizirali smo patronažno varstvo, ki bo opravilo nujne obiske

ANITIKOAGULANTNA (INR) AMBULANTA: Organizirali smo odvzeme INR na terenu za nepokretne bolnike, ter kontrolo krvi v ponedeljek ter četrtek ob 13h pred zgornjim vhodom v zdravstveni dom, kjer je lekarna - le bolnikom, kjer je to nujno. Vrednosti odvzetih izvidov bodo sporočene v Antikoagulantno ambulanto, ki jih bo obdelala, ter telefonsko in/ali pisno obvestila paciente o nadaljnjem ukrepanju.

Splošne informacije o okužbah s koronavirusom 080 1404.

Vstop v ZD Kamnik za paciente zgolj po predhodni najavi

Koordinatorka COVID 19: Judita Trunk, dr. med., spec.

Direktor: Sašo Rebolj, dr. med., spec.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ KAMNIK

Urgentni rešilec na parkirišču z odprtimi vrati

TELEFONSKE ŠTEVILKE:

- 24 ur na dan za vsa nujna stanja in intervencije na terenu: 112

- nenujni zdravstveni posveti: 01 8318 715 (delavniki med 20.00 in 07.00 ter sobote, nedelje in prazniki)

Predstavitev:

Enota nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kamnik deluje 24 ur na dan vse dni v letu in je organizirana kot ločena služba in z ekipo, ki je v svojem delovnem času zadolžena zgolj za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Katero področje pokriva naša enota?
Enota NMP pokriva področji občin Kamnika in Komende, ob zasedenosti ekipe NMP Domžale, pa tudi nujna stanja na področju mesta Domžale in vseh krajev na njihovem področju, ki ležijo severno od avtoceste do Blagovice. Ob zasedenosti naše ekipe, nujne intervencije na področju naših občin pokriva enota NMP Domžale ali PHE Ljubljana.

Kdo sestavlja ekipo NMP
Zdravnik, diplomiran zdravstvenik in zdravstveni tehnik-voznik reševalnega vozila. Enota ima na voljo urgentno reševalno vozilo z zdravnikom (reanimobil) in v dnevnem času še dodatno reševalno vozilo s tehnikom in dipl. zdravstvenikom, ter vozilo urgentnega zdravnika (VUZ). Enota v tej sestavi deluje 24 ur na dan. Ekipa obravnava tako paciente, ki iščejo pomoč v dežurni ambulanti, kot tudi opravlja intervencije na terenu.
 

Aktivacija ekipe
Ekipa za intervencije na terenu se aktivira preko tel. 112, ki klic preveže v ustrezno enoto NMP. Pogovori se snemajo. Ko kličete nujno medicinsko pomoč, povejte:
• KDO kliče
• KAJ se je zgodilo
• KJE se je zgodilo
• KDAJ se je zgodilo
• KOLIKO je ponesrečencev
• kakšne so POŠKODBE
• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi…)
Natančen opis dogodka je pomemben za načrtovanje obravnave, natančen opis poti do kraja dogodka pa pomembno skrajša čas prihoda do pacienta. Če potrebujete pomoč, kličite sami ali nekdo, ki je ob vas. Telefoniranje oddaljenim sorodnikom, naj kličejo 112, podaljša čas do pomoči in otežuje naše delo.
 

Vozni park službe NMP
Urgentno reševalno vozilo:

Vozilo urgentnega zdravnika

VUZ

Rezervno urgentno reševalno vozilo


 

Dežurna ambulanta
V dežurni ambulanti dela osebje enote NMP, kadar ni zasedeno z intervencijami na terenu. Obravnava sveže poškodbe in nujna stanja pri pacientih, ki lahko sami poiščejo zdravniško pomoč. Namenjena je prebivalcem občin Kamnik in Komenda ter nujnim stanjem, ki so nastala na področju teh občin. Pri tem ni pomembno, kje ima pacient osebnega zdravnika. Prednost pri obravnavi imajo nujnejši bolniki, zato ne moremo vedno upoštevati vrstnega reda prihoda v ustanovo. Zlorabe dežurne ambulante za ne-nujna stanja (prehlad, boleča ušesa…), poslabšujejo dostopnost obravnave za nujne bolnike. Vsako verbalno in fizično nasilje nad našim osebjem, prijavimo policiji!

Zloraba enote NMP za nenujne primere lahko življenjsko ogrozi nujnega bolnika!