Splošne in družinske ambulante

NAROČANJE NA PREGLED BREZ ZAMUDNEGA KLICANJA PO TELEFONU

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov po 13. členu splošne uredbe o varstvu os. podatkov (GDPR)

Izognite se prezasedenim telefonskim linijam in se v ambulanto osebnega zdravnika naročite po internetu. Naročite lahko tudi recepte za redno terapijo brez zamudnega klicanja.

Tukaj se lahko kadarkoli po internetu naročite na pregled v ambulanti

- AMBULANTA ZA NADOMEŠČANJE ODSOTNIH ZDRAVNIKOV - ADMINISTRATIVNA AMBULANTA (za odsotne družinske zdravnike v ZD Kamnik)

 

V Zdravstvenem domu Kamnik izvajamo širok izbor storitev s področja primarne in specialistične dejavnosti, zdravstvene vzgoje in preventivne dejavnosti. Med njih sodijo ambulante splošne in družinske medicine, referenčne ambulante, ambulanta za sladkorne bolnike, dispanzer za predšolske in šolske otroke, zobozdravstvene ambulante za otroke in odrasle, dispanzer za ženske, ortodontija, ambulanta za ultrazvok, patronažna služba, fizioterapija, ortopedska ambulanta, ambulanta za antikoagulacijsko zdravljenje, ambulanta za medicino dela prometa in športa, opravljamo pa še splošni in zobni rentgen in laboratorijske preiskave ter razpolagamo z lastno enoto za nujno medicinsko pomoč.