Ambulante za otroke

Služba za zdravstveno varstvo otrok in žensk, skrbi za zdravje in zdravljenje žensk ter otrok od rojstva, do dopolnjenega 19 leta starosti.

Vodja službe: Slavko Novak, dr. med., spec. ped.
Telefon: 01/8318-631

Logoped