Statut

Dne 16. 1. 2010 je začel veljati Statut Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, ki ga je sprejel svet javnega zavoda zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Potrdili sta ga obe občini ustanoviteljici, občina Kamnik in občina Komenda. Dne 10.6.2013 je Skupni organ Občine Kamnik in Občine Komenda sprejel sklep št.: 160-1/13-4/4 o soglasju k uskladitvi Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Predhodno je, na 3. redni seji dne 11.4.2013,  spremembe Statuta Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik sprejel svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik.