Uprava

Direktor zdravstvenega doma:

Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si
 

 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:

Milena Osolnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege

Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si

 

Vodja skupnih služb:

-
Telefon: 01/8318-613
Elektronski naslov: 

 

Tajništvo:

Simona Vodovnik, dipl. org. menedž.
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si

 

Finančno knjigovodstvo, saldakonti, blagajna:

Anja Pohlin, univ. dipl. ekon.
Telefon: 01/8318-707
Elektronski naslov: anja.pohlin@zdkamnik.si


Martina Zamljen, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-707
Elektronski naslov: martina.zamljen@zdkamnik.si

 

Obračun osebnih dohodkov:

Maja Uršič, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-614
Elektronski naslov: maja.ursic@zdkamnik.si

 

Kadrovska služba:

Mojca Erzar, dipl. upr. org.
Telefon: 01/8318-615
Elektronski naslov: kadri@zdkamnik.si

 

Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve:

Veruška Metelko, dipl. upr. org.
Telefon: 01/8318-752
Elektronski naslov: veruska.metelko@zdkamnik.si

 

Obračun storitev:

Nataša Jagodic, ekon.
Telefon: 01/8318-670
Elektronski naslov: natasa.jagodic@zdkamnik.si

 

Informacije javnega značaja lahko posreduje:

Sašo Rebolj dr. med., spec. druž. med. – direktor in od njega pooblaščene osebe
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

mag. Miha Ozimek, SIQ Ljubljana Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

 

Za sprejem zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zdravstvenem domu Kamnik je pristojna:

Milena Osolnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si
Drugo nadstropje - Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
uradne ure:

Dan Delovni čas
Torek 08:30-12:00
Četrtek 08:30-12:00

Zastopniki pacientovih pravic za območje delovanja NIJZ Ljubljana:

Duša HLADE ZORE
NIJZ Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: dusa.hlade-zore.ext@gov.si
Telefon: 01/542 32 85
uradne ure:

Dan Delovni čas
Ponedeljek 08:00-15:00
Torek 08:00-13:00

Robert CER
NIJZ Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: robert.cer.ext@gov.si
Telefon: 01/542 32 85
uradne ure:

Dan Delovni čas
Sreda 09:30-14:30

Četrtek

Petek

14:00-19:00

14:00-19.00

Marjan Sušelj
NIJZ Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: marjan.suselj.ext@gov.si
Telefon: 01/542 32 85

uradne ure:

Dan Delovni čas

Sreda

Četrtek

14:30-19:30

07:00-14.00

Obrazec za zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: