Pozor

Spoštovani pacienti ZD Kamnik!

V času epidemije, poteka delo ambulant v ZD Kamnik spremenjeno, delujoče ambulante so:

 

  • ambulanta za kronične bolezni in stanja, ki jih ne povzročajo okužbe dihal: predhodna najava na 01 8318 608;
  • ambulanta za otroke za vsa zdravstvena in administrativna stanja: predhodna najava na 01 8318 631;
  • ambulanta za vročinska stanja in okužbe dihal v Koronatejnerju: najave in informacije na korona mobi 051 642 922 od 7. do 19. ure;
  • administrativna ambulanta: obrazce za odrasle (recepte, napotnice, staleže, pripomočke) naročajte od doma preko interneta ali na telefon 01 8318 626 in 01 8318 628; prevzamete jih pri vhodu v ZD Kamnik;
  • urgenca: zgolj za nujna stanja;
  • ginekološka ambulanta: za nujna ginekološka stanja in nosečnice, najave na telefon 01 8318 740
  • zobozdravstvo, posveti ob nujnih stanjih: 01 8318 640 odrasli in 01 8318 643 otroci, vikend 01 3009 668 (8.00-18.00);
  • antikoagulantna ambulanta: ponedeljek in četrtek 13.00-15.00, tel. 01 8318 728.
  • diabetološka ambulanta: do nadaljnjega ne deluje, v primeru težav pokličite administrativno (01 8318 626 ali 628) ali kronično ambulanto (01 8318 608)

 Za splošne informacije o okužbah s koronavirusom kličite zgolj 080 1404.

OPOZORILO ZA KRONIČNE BOLNIKE

Ob ponovnem odprtju ZD smo na terenu ter v pediatričnih ter splošnih ambulantah zaznali več primerov resnih bolezni, ki so zaradi strahu pred okužbo COVID19 odlašali s pregledom. Nujna stanja ter kronične bolezni v teh dneh seveda niso izginile. Zato v primeru suma, da gre pri vas za nujno stanje ali poslabšanje kronične bolezni, pokličite na objavljene telefonske številke ter se posvetujte z zdravnikom.

POMEMBNO! Občane opozarjamo, da zaradi preprečevanja širjenja okužb, v ZD Kamnik vstop ne bo mogoč brez predhodnega telefonskega naročila, v izrednem nujnem primeru pozvonite pri vratih urgence

Uprava

Direktor zdravstvenega doma:

Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si
 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:

Milena Osolnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege

Telefon: 01/8318-610
Elektronski naslov: milena.osolnik@zdkamnik.si
 

Tajništvo:

Sonja Sitar, posl. sek.
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: sonja.sitar@zdkamnik.si
 

Finančno knjigovodstvo, saldakonti:

Marija Stenko, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-707
Elektronski naslov: marja.stenko@zdkamnik.si

Martina Zamljen, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-707
Elektronski naslov: martina.zamljen@zdkamnik.si

 

Blagajna, obračun osebnih dohodkov:

Maja Uršič, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-614
Elektronski naslov: maja.ursic@zdkamnik.si

 

Računovodja:

Marija Prešeren, dipl. ekon.
Telefon: 01/8318-613
Elektronski naslov: marinka.preseren@zdkamnik.si

 

Kadrovska služba:

Nežka Udovč, mag.upr. ved
Telefon: 01/8318-615
Elektronski naslov: kadri@zdkamnik.si

 

Obračun storitev:

Nataša Jagodic, ekon.
Telefon: 01/8318-670
Elektronski naslov: natasa.jagodic@zdkamnik.si

 

Informacije javnega značaja lahko posreduje:

Sašo Rebolj dr. med., spec. druž. med. – direktor in od njega pooblaščene osebe
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

mag. Miha Ozimek, SIQ Ljubljana Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

 

Za sprejem zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zdravstvenem domu Kamnik je pristojna:

Milena Osolnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege
Telefon: 01/8318-610
Elektronski naslov: milena.osolnik@zdkamnik.si
Drugo nadstropje - Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
uradne ure:

Dan Delovni čas
Torek 08:30-12:00
Četrtek 08:30-12:00

Zastopnici pacientovih pravic za območje delovanja NIJZ Ljubljana:

Duša HLADE ZORE
NIJZ Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: dusa.hlade-zore@nijz.si
Telefon: 01/542 32 85
uradne ure:

Dan Delovni čas
Ponedeljek 08:00-15:00
Torek 08:00-13:00

Mojca MAHKOTA
NIJZ Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: mojca.mahkota@nijz.si
Telefon: 01/542 32 85
uradne ure:

Dan Delovni čas
Torek 13:00-19:00
Sreda 08:30-14:30

Melina OMRZEL PETEK
NIJZ Ljubljana, Enota Zasavje, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
Elektronski naslov: melina.omrzel.petek@nijz.si
Telefon: 03/564 64 71

uradne ure:

Dan Delovni čas
Ponedeljek 14:00-20:00

Obrazec za zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: