Uprava

Direktor zdravstvenega doma:

Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si
 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:

Milena Osolnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege

Telefon: 01/8318-610
Elektronski naslov: milena.osolnik@zdkamnik.si
 

Tajništvo:

Sonja Sitar, posl. sek.
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: sonja.sitar@zdkamnik.si
 

Finančno knjigovodstvo, saldakonti:

Marija Stenko, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-707
Elektronski naslov: marja.stenko@zdkamnik.si

Martina Zamljen, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-707
Elektronski naslov: martina.zamljen@zdkamnik.si

 

Blagajna, obračun osebnih dohodkov:

Maja Uršič, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-614
Elektronski naslov: maja.ursic@zdkamnik.si

 

Računovodja:

Marija Prešeren, dipl. ekon.
Telefon: 01/8318-613
Elektronski naslov: marinka.preseren@zdkamnik.si

 

Kadrovska služba:

Nežka Udovč, mag.upr. ved
Telefon: 01/8318-615
Elektronski naslov: kadri@zdkamnik.si

 

Obračun storitev:

Nataša Jagodic, ekon.
Telefon: 01/8318-670
Elektronski naslov: natasa.jagodic@zdkamnik.si

 

Informacije javnega značaja lahko posreduje:

Sašo Rebolj dr. med., spec. druž. med. – direktor in od njega pooblaščene osebe
Telefon: 01/8318-690
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

mag. Miha Ozimek, SIQ Ljubljana Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

 

Za sprejem zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zdravstvenem domu Kamnik je pristojna:

Milena Osolnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege
Telefon: 01/8318-610
Elektronski naslov: milena.osolnik@zdkamnik.si
Drugo nadstropje - Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
uradne ure:

Dan Delovni čas
Torek 08:30-12:00
Četrtek 08:30-12:00

Zastopnici pacientovih pravic za območje delovanja NIJZ Ljubljana:

Duša HLADE ZORE
NIJZ Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: dusa.hlade-zore@nijz.si
Telefon: 01/542 32 85
uradne ure:

Dan Delovni čas
Ponedeljek 08:00-15:00
Torek 08:00-13:00

Mojca MAHKOTA
NIJZ Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: mojca.mahkota@nijz.si
Telefon: 01/542 32 85
uradne ure:

Dan Delovni čas
Torek 13:00-19:00
Sreda 08:30-14:30

Melina OMRZEL PETEK
NIJZ Ljubljana, Enota Zasavje, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
Elektronski naslov: melina.omrzel.petek@nijz.si
Telefon: 03/564 64 71

uradne ure:

Dan Delovni čas
Ponedeljek 14:00-20:00

Obrazec za zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: