Ustanovitelja

Ustanoviteljici zavoda sta Občina Kamnik in Občina Komenda.

Ustanovitveni akt Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik sta sprejeli:

  • Občina Kamnik pod št. 007-3/08-4/3 dne 22. aprila 2009, popravek pod št. 0322-3/2009-5 dne 15. julija 2009,  spremembo pod št. 007-3/2011-4/3 dne 20. aprila 2011 ter spremembo in dopolnitev Odloka pod št. 007-3/2011-4/4 dne 26. septembra 2012. 
  • Občina Komenda pod št.: 007-0011/2008 dne 7. maja 2009 in sprememba Odloka pod št. 007-0011/2008-3 dne 14. aprila 2011 ter spremembo in dopolnitev Odloka pod št. 007-0011/2008-5 z dne 20. septembra 2012.