Čakalne dobe posameznih ambulant

NAČINI NAROČANJA, KI VELJAJO ZA VSE AMBULANTE ZD KAMNIK:

 • telefonsko, v ordinacijskem času posamezne amubulante
 • osebno, v ordinacijskem času posamezne ambulante
 •  elektronsko

Dispanzer za ženske

Čakalna doba v dnevih za gin. Katarino Kolar Kurent: 30 - 60

Čakalna doba v dnevih za gin. Majo Merkun: 60 - 90

Čakalna doba v dnevih za gin. Tamaro Goslar Žiberna: 60 - 90


Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščene osebe za naročanje in vodenje naročilne knjige:

sestre v ambulanti:

 • Simona Krumpestar, dipl. bab.
 • Vida Zobavnik, MS - BABICA,
 • Lara Jenul, TZN
 • Miljana Zrnić, SMS
 • Ellen Hribar, dipl. bab.

Telefon: 01/8318-602,  01/8318-723 in 01/8318-740

Na ambulanto >>
 

Fizioterapija:

Čakalna doba za stopnjo nujnosti ZELO HITRO (sveže poškodbe in stanja po operativnih posegih): 30 dni

Čakalna doba za  stopnjo nujnosti HITRO (akutna / kronična stanja): 210 dni

Čakalna doba  za stopnjo nujnosti REDNO (kronična stanja): 270 dni

Čakalna doba se podaljša v primeru večjega števila napotenih pacientov in pacientovih želja po določeni uri terapije.

Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščene osebe za naročanje in  vodenje čakalnih seznamov:
fizioterapevtke:

 •  Ksenija Stopar, dipl. fiziot.,
 •  Saša Golob, dipl. fiziot.,
 •  Anita Šabotić, dipl. fiziot.,
 •  Jana Štebe, dipl. fiziot.,
 •  Vida Hodnik, dipl. fiziot,
 •  Urška Pramenko, dipl. fiziot.
 •  Sonja Ulčar Ivančič, dipl. fiziot.
 •  Maja Japelj, dipl. fiziot.

Telefon: 01/8318-672

Na ambulanto >>
 

Rentgen:

Čakalna doba: od 15 do 40 dni

Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščene osebe za naročanje in  vodenje čakalnih seznamov:

 • Branka Letnar, inž. radiol.,
 • Marta Rode, inž. radiol.,
 • Tina Žibred, dipl. inž. rad. tehnol.


Telefon: 01/8318-656

Na ambulanto >>
 

Ambulanta za diabetike:

Čakalna doba za 1. pregled v spec.  amb. dr. Plavc: od 0 do 40 dni

Čakalna doba za 1. pregled v spec. amb. dr. Schwarzbartl: od 0 do 90 dni

Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščeni osebi za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:

 •  Kati Časar, dipl. m. s.
 •  Saša Erbežnik, SMS

Telefon: 01/8318-622

Na ambulanto >>
 

Ultrazvok:

Čakalna doba (ultrazvočna diagnostika): od 0 do 180 dni

Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnega seznama: Mojca Golob, ekon. teh.
Telefon: 01/8318-658

Na ambulanto >>
 

Ortodontija:

Čakalna doba v dnevih za 1. pregled => hitro: do 751, redno: do 1280,

Čakalna doba v dnevih za zdravljenje z aparatom => hitro: do 717 , redno: do 1770
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščene osebe za naročanje in vodenje čakalnih seznamov: 

 • Tanja Lah Kržin, dr. dent. med., spec. čelj. in zobne ortop.,
 • Klavdija Štefe, ZT,
 • Stojna Stojanova, TZN

Tanja Lah Kržin, dr. dent. med., spec. čelj. in zobne ortoped.
Telefon: 01/8318-647

Na ambulanto >>
 

Zobozdravstvo za odrasle:

Ina Križ Schweiger, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje:  1484, protetika: 2320
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:
Darja Vogrin, zob. asist.
Telefon: 01/8318-642

Na ambulanto >>

Jurij Černe, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: do 766, protetika:do 550
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:
Nataša Antonin, zob. asist.
Telefon: 01/8318-641

Na ambulanto >>

Sabina Drnovšek Vrhovšek, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: do 816, protetika: do 1061
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:
Maja Benčina, TZN
Telefon: 01/8318-640

Na ambulanto >>

Kenan Softić, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: do 819, protetika: do 1308
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:
Branka Ajdovec, zob. asist.
Telefon: 01/8318-681

Na ambulanto >>

Katarina Grilj, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: do 1374, protetika: do 362
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:
Danica Šuklje, zob. asist.
Telefon: 01/8318-671

Na ambulanto >>

Katarina Kavčič, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: do 990, protetika: ni čakalne dobe
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:
Petra Košir, SMS. v ambulanti
Telefon: 01/8318-674

Na ambulanto >>

Dispanzer za klinično psihologijo:

Mateja Naglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Čakalna doba za 1. pregled v dnevih: 0 - 300
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:

sestra v ambulanti: Maja Sajevic, SMS
Telefon: 01/8318-616

Na ambulanto >>

Dispanzer za mentalno zdravje - logoped:

Patricija Peršolja, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora

Čakalna doba za 1. pregled v dnevih: 0 - 200
Čas naročanja: v ordinacijskem času ambulante
Pooblaščena oseba za naročanje in vodenje čakalnih seznamov:

Patricija Peršolja, prof. defekt., za osebe z motnjami sluha in govora

Nataša Grbac, prof. defekt., za osebe z motnjami sluha in govora


Telefon: 01/8318-616

Na ambulanto >>

 

POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNE NAROČILNE KNJIGE JE MEDICINSKA SESTRA V POSAMEZNI AMBULANTI V ZD KAMNIK (V primeru odsotnosti je pooblaščena oseba nadomestna medicinska sestra/TZN, ZT/ zobna asistentka.)

 

 • Dispanzer za otroke in šolarje:

      - Aleksandra Burkeljca, MS - babica, v ambulanti Slavka Novaka, dr. med., spec.

      - Miranda Podjed, MS, v ambulanti Denisa Baša, dr. med., spec.

      - Duša Ahčin, ZT, v ambulanti Vlaste Kunaver, dr. med., spec.

      - Fani Alpner, ZT, v ambulanti Blaža Dolenca, dr. med., spec.

 • Splošne ambulante in ambulante družinske medicine:

       - Tatjana Korošec, MS - babica, v ambulanti Bogdana Logarja, dr. med., spec.

       - Jana Sušnik, MS, v ambulanti Nevenke Šećer Dolenc, dr. med., spec.

       - Tina Dermitz, TZN, v ambulanti Nadje Pfajfar Križnič, dr. med., spec.

       - Marija Zarnik, MS, v ambulanti Ljiljane Radonjić Logar, dr. med.

       - Mateja Čučko, ZT, v ambulanti Marte Jerman, dr. med., spec.

       - Ema Miklič, MS, v ambulanti Jane Plavc, dr. med., spec.

       - Ana Hribar, TZN, v ambulanti Judite Trunk, dr. med., spec.

       - Anja Rebolj, dipl. m. s., v ambulanti Saša Rebolja, dr. med., spec.

       - Saša Erbežnik, SMS, v ambulanti Tjaše Schwarzbartl, dr. med., spec.

       - Ana Stenovec, TZN, v ambulanti Roka Ravnikarja, dr. med., spec.

       - Tjaša Vodlan, TZN, v ambulanti Borisa Kosa, dr. med., spec.

 

 • Zobozdravstvo za mladino:

      -Sonja Bernot, zob. asist., v ambulanti  Anje Lah, dr. dent. med.

      -Jožica Rezar, zob. asist., v ambulanti Anastazije Bizjak, dr. dent. med.

      -Branka Sušnik, zob. asist., v ambulanti Vesne Rebolj - Preskavec, dr. dent. med.

      -Ema Šter, zob. asist., v ambulanti Rebeke Trškan, dr. dent. med.

      -Tatjana Ločniškar, ZT, v ambulanti Mance Kralj, dr. dent. med.

Antikoagulantna ambulanta:

Tjaša Shwarzbartl, dr. med., spec. druž. med.

Judita Trunk, dr. med., spec. druž. med.

Boris Kos, dr. med., spec. druž. med.

Na ambulanto >>