Dobava pogonskega goriva za službena vozila

Datum objave: 
23.03.2018
Rok za oddajo ponudb: 
09.04.2019
Številka razpisa: 
JN001886/2018-W01