Dobava pogonskega goriva za službena vozila ZD Kamnik, popravek javnega naročila

Datum objave: 
17.09.2018
Rok za oddajo ponudb: 
24.09.2018
Številka razpisa: 
JN006270/2018-W01