Nabava diagnostičnega ultrazvočnega aparata

Datum objave: 
14.09.2016
Rok za oddajo ponudb: 
28.09.2016
Številka razpisa: 
JN005492/2016-W01