Naročilo velike vrednosti za sanitetne prevoze – odprti postopek z objavo v EU

Datum objave: 
31.03.2016
Rok za oddajo ponudb: 
10.05.2016
Številka razpisa: 
JN2477/2016