Povezava osrednjega in severnega trakta ZD Kamnik

Datum objave: 
28.09.2020
Rok za oddajo ponudb: 
12.10.2020
Številka razpisa: 
JN005942/2020-W01