Andrej Plut, dr. med., spec. druž. med.

Andreja Ribič, dipl. m.s.
Ambulanta: 
referenčna ambulanta

Naročanje v ordinacijskem času

Telefon za naročanje: 01/8318-706

Dan Delovni čas
Ponedeljek 6:30 - 14:00
Sreda 12:30 - 20:00
Petek 6:30 - 14:00 (vsak 2. petek)