Jana Plavc, dr. med., spec. spl. med.

Renata Žibert, dipl. m. s.
Ambulanta: 
referenčna ambulanta

Naročanje v ordinacijskem času

Telefon za naročanje: 01/8318-701

Dan Delovni čas
Sreda 6:30 - 14:00
Četrtek 12:30 - 20:00
Petek 6:30 - 14:00 (vsak 2. petek)