Tania Vidmar, dr. med., spec. druž. med.

Ema Hribar, dipl. m. s. s spec. znanji
Ambulanta: 
referenčna ambulanta

Naročanje v ordinacijskem času

  • TELEFON ZA NAROČANJE: 01/8318-717
  • ELEKTRONSKO NAROČANJE: ema.hribar@zdkamnik.si
  • OSEBNO v ordinacijskem času 
  • PO NAVADNI POŠTI: Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik
Dan Delovni čas
Ponedeljek 12:00 - 15:00
Sreda 7:30 - 14:00