Tina Pogačnik Petrič, dr. med., spec. druž. med.

Ema Hribar, dipl. m. s. s spec. znanji
Ambulanta: 
referenčna ambulanta

Naročanje v ordinacijskem času

 

  • TELEFON ZA NAROČANJE01/8318-717
  • ELEKTRONSKO NAROČANJEema.hribar@zdkamnik.si
  • OSEBNO v ordinacijskem času 
  • PO NAVADNI POŠTI: Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik
Dan Delovni čas
Torek 13:00 - 20:00
Četrtek 6:30 - 14:00
Petek 6:30 - 14:00 (vsak 2. petek)