Obvestilo za čas letnih dopustov

19.06.2013

V času letni dopustov lečeče zdravnike nadomeščajo zdravniki v istem turnusu.
Dodatne informacije dobite ob prihodu v ZD na informacijah ali v kartoteki.


Ambulanta za ultrazvok je zaradi dopusta zaprta v času od:

8. 7. 2013 - 16. 7. 2013 in 12. 8. 2013 - 30. 8. 2013.
Vse paciente, ki imajo na napotnici označeno stopnjo nujnosti "NUJNO" prosimo, da se za pregled naročijo pri drugih izvajalcih, ker mora biti pregled opravljen v 24 urah.

Na oddelku za rentgen bomo  v času od 22. 7. 2013 - 20. 8. 2013 opravili vsa NUJNA slikanja (poškodbe, pljuča, sinusi, ...).

Za razumevanje se vam lepo zahvaljujemo.