MOŽNOSTI DOSTOPA DO OSEBNEGA ZDRAVNIKA

17.05.2021

Možnosti komuniciranja z lečečim zdravnikom:

  • kriptirani e-posveti spletnega mesta Gospodar zdravja za vsako splošno ambulanto,
  • e-naročila na spletnem mestu Gospodar zdravja za paciente, katerih zdravniki so odsotni,
  • telefonsko: projekt "Pokličem nazaj", ko zadošča za kontakt z ambulanto vašega osebnega zdravnika zgolj en klic,
  • tel. št. urgentne ambulante in seveda za življenjsko ogrožujoča stanja 112
  • papirni obrazci na sprejemu, na katere napišete svoje podatke in želje; lečeči zdravnik, če je le mogoče še isti dan, pokliče nazaj.
  • Številke in povezave najdete na spletni strani www.zdkamnik.si.